Gemeten in dimensies

klappen wonderen voor mijn ogen uit

Geven kleuren perspectief

in het licht dat leven ademt

© Monica Maat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven: kunstboek 'De Kleur Gedicht'. Een kunstboek met geometrische schilderijen en computerart in combinatie met gedichten van eigen hand. Het boek is op artistieke wijze door monica vormgegeven, waardoor beeld en woord elkaar verstreken. Verschenen bij Uitgeverij Boekscout, oktober 2022.

 

Beeldspraak  in  poëzie  en  beeldende kunst van  monica maat 

 

Opgegroeid  in de jaren ’50  is de beweging van de  Vijftigers  voor mij een blijvende inspiratie bron gebleken en heb ik een voorliefde voor het atonale gedicht. Tevens gaat mijn voorkeur uit naar het verhevene, het mythische en universele, alhoewel ik mij evenzeer bewust ben van het alledaagse leven en de dingen om mij heen. In dat verband  worden clichés in mijn gedichten met  opzet  niet  altijd  geschuwd,  juist om  het taboe  van  clichés  te doorbreken, maar niet voordat deze  eerst in stilte aan de schrijftafel uit hun functie zijn gehaald. Als voorbeeld van een cliché noem ik het woord: hart.Tegelijkertijd vind ik het een prachtige duiding. Wordt het hart niet internationaal op toiletten getekend, in bomen gekerfd, is het geen ijzersterk symbool? Getekend of in letters gevat, het  heeft  hoe  dan ook betekenis.

Wat betreft de vorm van de gedichten kan gezegd worden dat deze redelijk abstract zijn, niet rijmend of  consequent metrisch. Wel neigt de cadans vaak naar een jambisch of trocheïsch metrum. In die zin is er sprake van een bepaalde mate van formele eenheid.Ik presenteer voornamelijk vrije gedichten.

 

Epos

Ik schrijf ook hedendaagse epossen. Het is van belang hierbij te weten dat bijbelse voorstellingen en fantasie door elkaar lopen. Het  verhaal van  een bijbelse vertelling  wordt door mij in een andere context  en tijd geplaatst en gaat een eigen leven leiden en de hoofdpersonen komen in andere situaties terecht. [Zie ook link onderaan deze pagina]

 

Wat is Poëzie eigenlijk?

Dat vind ik een kleine vraag, met een  inhoudelijk groot gegeven. Daar zijn waarschijnlijk vele definities voor.

Ik heb er over nagedacht en ben tot het volgende gekomen: voor mij betekent het - een beetje kort door de bocht geformuleerd -  toch vaak: de dingen uit hun functie halen en daarna weer in een ’eigen’ ordening plaatsen, met als doel een ándere dan een dagelijkse werkelijkheid naar voren te brengen, die ons door de kleur en veelvormigheid ervan, wellicht nét even anders stil doet staan bij kleine en grote gebeurtenissen van het leven. Universele gevoelens van ontroering, liefde, schoonheid, afkeer, blijdschap, boosheid, verdriet of troost, krijgen zo een hernieuwde kans zich te plaatsen in een zekere ordening, gekoppeld aan de tijd waarin we leven. Poëzie is derhalve wellicht niets anders dan ordening.Ordening van gevoel en taal, in de context van de cultuur, sociale inrichting en tijdgeest waarin we op enig moment leven.

 

Activiteiten [cv]

Vanaf de jaren '90 heb ik diverse prijzen gewonnen en vele publicaties gehad in verscheidene bundels, lokale en  landelijke kranten en literaire bladen, te veel om op deze pagina op te sommen. 

In 1993 ben ik genomineerd voor de Nationale Debuutprijs met medewerking van het toenmalige  ministerie voor WVC en Stichting Lift en behaalde de vierde prijs. Ook heb ik als beeldend kunstenares diverse tentoonstellingen met poëzie gehouden. Daarnaast verzorg ik de grafische vormgeving van bundels en gedichten.

Ik ben 12 jaar lid geweest van de DichtersGroep Woerden. Van 2009 t/m 2013 was ik lid van de Dijkdichters in Lelystad. Momenteel werk ik samen met de stadsdichter van Harderwijk, Michel Martinus, in diverse projecten waaronder: Computerkunst en Dichtpanelen.

Een tentoonstelling met betrekking tot de poëzie is o.a. gehouden in november 2010, waarbij ik een werk heb gemaakt bij een kwatrijn van Mustafa Stitou, schrijver en voormalig stadsdichter van Amsterdam, dat geëxposeerd is in de architecturaal bijzondere bibliotheek van Lelystad.

Gedichten van mijn hand  en van andere dichters die bij mijn beeldend werk hebben geschreven zijn o.a. te lezen op de site van Toonkunst Radio Lelystad en op mijn kunstsite: www.monicamaat.nl

In 2013 won ik de derde prijs tijdens een voordracht met betrekking tot de Landelijke gedichtendag 2013 in de Bibliotheek van Lelystad.

Vanaf november 2012 t/m mei 2014 werkte ik met schrijver en dichter Job Degenaar uit Lemmer samen aan een zakboekstrip. Dit beeldverhaal is in 2014 bij uitgeverij Liverse in Dordrecht verschenen en gepresenteerd in het Agora theater in  Lelystad waar het eerste exemplaar is uitgereikt aan de Commissaris van de Koning. Zie hier voor de Rubriek: Boekpresentatie op deze site. 

In 2014/2015 heb ik een Poëtisch theaterstuk geschreven getiteld: 'Zondvloed in New York'. Zie hiervoor de rubriek Poëtisch Theater 1, 2, en 3, op deze site.

2015/2016. Samen met kunstfotografe Marga Wiebenga werk ik aan een boek met kunstfoto's bij mijn Epos 'Zondvloed in New York'.

2017/2018. Van  juli 2017 tot maart 2018 heb ik samen met de dichter Michel Martinus voorbereidend werk  verricht i.v.m. de uitgave van het Kunstboek 'De Schoonheid van Geometrie'. Een kunstboek met toelichting over geometrie en mijn geometrische werken. Op mijn verzoek heeft dichter Michel Martinus gedichten bij mijn geometrische afbeeldingen geschreven. Het kunstboek en de cover + achterflap is door  mijzelf op artistieke wijze vormgegeven en ook de  layout en typografie is door mij verzorgd. UITGEGEVEN: In maart 2018 is het kunstboek 'De Schoonheid van Geometrie' van Monica Maat en Michel Martinus bij uitgeverij Boekscout in Soest verschenen. Het eerste exemplaar is officieel aangeboden aan Corien van der Meulen, directeur van het  Stadsmuseum Harderwijk.

2022 Uitgave Kunstboek: De Kleur Gedicht, met de meeste recente geometrische werken in samenhang met bijpassende gedichten van Monica. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Boekscout en door Monica op artistieke wijze vormgegeven. Het eerste exemplaar is officieeel uitgereikt aan de Commissaris van de Koning van Flevoalnd. 

Verschillende publicaties zijn te vinden in het kunstblad CUNST, waaronder 2 Epossen. Klik daarvoor de links hieronder aan. 

monica maat

 

Epos. Voor het epos : 'ZONDVLOED in NEW YORK'  van Monica Maat met kunstfoto's van Marga Wiebenga in het kunstblad CUNST [mei 2014 ] zie vanaf blz. 25 aldaar, kunt u klikken op: Direct naar het meinummer van CUNST    of  www.flevokunst.nl/sites/default/files/cunst/mei_2014.pdf

Epos. Voor een 'ETRUSKISCH EPOS' van Monica Maat in het kunstblad CUNST [nov.2013] zie vanaf blz. 26 aldaar, kunt u klikken op: Direct naar het novembernummer van CUNST Of klik op: http://flevokunst.us6.list-manage1.com/track/click?u=5243c610916dc9bf51e31edf0&id=0c820581ca&e=f2e3533cdc

GEDICHT. Een gedicht van Monica Maat in het kunstblad CUNST [juninummer 2014]   n.a.v. de dodenherdenking 2014 en de expositie 'Dood Spoor' kunt u lezen in kunstblad CUNST. Daarvoor kunt U klikken op:  Direct naar het juninummer van CUNST   zie aldaar blz. 5

 

 

A C T U E L E -  en  - V O O R  B I J E -  A C T I V I T E I T E N

 

Boven: Monica tijdens een optreden van haar met de Dijkdichters op de Kunst en Cultuurmanifestatie ARTIFEST aan de Bataviahaven in Lelystad op 25 en 26 juni 2011. Tevens exposeerde zij daar werk op het thema water met de kunstenaarsgroep KUP 11. 

 

 

                       V O O R   D E   N A C H T   U I T    
       v a n   J o k e  W o l t h u i s   e n   A r n o  C u r t h
             E l k e  z o n da g  e n  d i n s d a g a v o n d  o p:
                        R A D I O   L E L Y S T A D
                                frequentie:  90.3 FM   
                       of via internet:   www.radiolelystad.nl
       klikken op:  programmering / dinsdag /  voor de nacht uit /  luister live 
          Op  30 oktober en 1 november 2011  van 22.00- 23.00 uur
                         met Gedichten  van  Monica  Maat

 

            

VERHALEN EN GEDICHTENWEDSTRIJD 2011 + REGLEMENT en PRIJSUITREIKING  2011

Door de gemeente Lelystad en de kunstenaarsgroep KUP 11  was een verhalen en gedichtenwedstrijd uitgeschreven. Monica maakt deel uit van de kunstenaarsgroep Kup 11 [Kunst uit de Polder 2011]  KUP 11 heeft de wedstrijd ook GEJUREERD. De datum voor inzendingen is inmiddels verstreken. Op de Toonkunstpagina is informatie [+ reglement] over de verhalen en gedichtenwedstrijd te vinden. 

De PRIJSUITREIKING heeft inmiddels op zondag 25 september 2011 om 14.00 uur in het Kunstencentrum De KUBUS te Lelystad plaatsgevonden. Meer informatie en een verslag over de prijsuitreiking gepresenteerd door Felix Guérain, rechtbanktekenaar en illustrator en Monica Maat + foto's en een foto van de prijswinnaars kunt u  vinden op de Toonkunstpagina: http://toonkunst-radiolelystd.ning.com/profile/MonicaMaat of u kunt op deze kunstsite de rubriek Links aanklikken om het persbericht te lezen op de site van Flevopost.  

Er waren 8 prijswinnaars in de categorie verhalen en gedichten. 1e prijswinnaar voor  verhaal:  Lies van Keulen. 1e prijswinnaar voor gedicht: Anneke Wind. Tweede en derde prijzen gingen naar: mevrouw G.Meuleman v.d. Wetering,  M.J.Koff, Jolien Korenhof, Rolf Captijn, Ed Voigt en Liesbeth Musch.

Een prachtig boekje : "WATER IN LELYSTAD' gedichten en verhalen, met bijdrage van alle inzenders is op te halen in het  stadhuis van Lelystad.      

              

 

v o o r   w i e  n o g   m e e r  w i l   l e z e n    

 

Voor  m e e r   p o ë z i e  kunt u naar mijn pagina op de site van Toonkunst van radio Lelystad gaan en naar de site van de Dijkdichters. Zie hiervoor de rubriek:  interessante links

 

Voorts is op deze site onder de rubrieken : Grafiek en Poëzie en Computerkunst  p o ë z i e  v an mijn hand en andere dichters te vinden.