Eerdere 

t e n t o o n s t e l l i n g e n

M o n i c a  M a a t  heeft ruim 190 exposities in binnen en buitenland gehouden. Vanaf de jaren '80 exposeerde zij op diverse locaties in Casole d' Elsa, Volterra en San Gimignano in Toscane. Van het College van Burgemeester en Schepenen van de Belgische gemeente Kortrijk ontving zij, ter gelegenheid van een grote solo-expositie, het 'Gulden Spoor'. Bij diverse tentoonstellingen zijn ook werken voor kinderen te zien geweest, onder de titel: 'Van Kindermathematica tot Computerkunst'. In Lelystad had zij [in 1988] een grote solo-expositie, in samenhang met een keramische tentoonstelling welke was samengesteld door het museum voor hedendaagse kunst Het Kruithuis te 's- Hertogenbosch, en welke als titel droeg: 'Made in Holland 1945-1988'. Voorts had Monica solo tentoonstellingen in o.a. de RAI te Amsterdam, Utrecht, Naarden, Putten, Theater 't Spant' in Bussum, bij de NCRV in Hilversum, Delft, Amstelveen, Leidschendam, Arnhem, Zevenaar en  Den Haag. Samen met haar vader en broer Dirk Antonie en Willem Maat exposeerde zij in het Stadsmuseum Woerden. Ook deed zij mee aan de 'Salon van Woerden', in het stadsmuseum. Verschillende tentoonstellingen zijn onder de titel : 'Door-zien', - manipuleerbaar waarnemen- gehouden. 

Vanaf  1993 t/m 2005  exposeerde Monica in galerie  S T I J L  in Arnhem: mathematische en geometrische werken,  meubelen, installaties, kleding, werken van messing  en  werken en meubelen voor kinderen. Zij exposeerde in galerie STIJL ook regelmatig en in afwisseling:  computerkunst,  geschilderde houtpanelen, en geometrische werken op doek.  Vanuit  galerie S t i j l  heeft  Monica tevens meegedaan aan de zomerexpositie:' Sonsbeek, nou, en, ..'  in Arnhem. 

In de grote Eusebiuskerk in Arnhem, had zij een grote solotentoonstelling met huisaltaren in combinatie met geometrische houtpanelen, installaties en meubelen. In galerie RUACH  in Den Haag exposeerde zij hedendaagse huisaltaren, installaties, meubelen en poëtische meubelen. In opdracht heeft zij diverse wandschilderingen gemaakt in Friesland en Frankrijk. Monica ontwerpt in opdracht tevens Affiches, Boekomslagen en Decors. Voor 'De nacht van de Poëzie', met wijlen Simon Vinkenoog en wijlen Adriaan Morriën en Neeltje Maria Min, heeft zij o.a. voor het theater in Woerden een decor ontworpen en vervaardigd en het affiche en programmaboekje ontworpen. Op het gebied van de poëzie werd Monica genomineerd voor de Nationale Debuutprijs 1993, met medewerking van het toenmalige ministerie van WVC, uitgeverij in de Knipscheer en Stichting Lift. Zij behaalde de vierde plaats. Haar gedichten zijn in diverse bundels, literaire bladen en persartikelen gepubliceerd. Op verschillende plaatsen heeft zij mede poëzie tentoongesteld. Over haar werk in de beeldende kunst zijn tientallen persartikelen in diverse dagbladen, lokale kranten, weekbladen en [vak]tijdschriften verschenen. Sinds 2008 neemt Monica deel aan de schildersnachten:' 24 uur van de Kunst ' en diverse groepsexposities in de Vrije Academie, Art Factory en Kunsthuis Calliope in Lelystad. In 2009 en 2010 nam zij deel aan groepsexposities in het Centrum voor Kunst en Cultuur in Lelystad en aan de professioneel georganiseerde Atelierroutes in Lelystad. Vanaf 2009 tot en met 2013 was  zij aangesloten bij de Dijkdichters - de dichtersgroepering van Flevoland -  en nam zij deel aan de diverse aktiviteiten. In 2010 nam zij deel aan de expositie: 'Kwatrijnen en Beeldende Kunst' in de architecturaal bijzonder bibliotheek van Lelystad. Speciaal voor deze gelegenheid heeft zij een schilderwerk gemaakt bij een kwatrijn van Mustafa Stitou, schrijver, dichter en voormalig stadsdichter van Amsterdam. Sinds 2009 heeft zij een samenwerkingsverband met Michel Martinus, stadsdichter van Harderwijk. Deze samenwerking betreft een aantal  projecten, betreffende computerart, grote dichtpanelen en computermuziek.

Vanaf 2012 werkte Monica samen met dichter en schrijver Job Degenaar aan een beeldverhaal, dat in mei 2014 is uitgegeven door uitgeverij Liverse in Dordrecht, onder de titel:"Het Orakel van Parijs". Het initiatief voor deze uitgave ging uit van Monica. Daarbij is de omgekeerde weg bewandeld: de illustraties gingen vooraf aan de tekst van de auteur.  Voor een fotoreportage klik op Monica Maat - Het Orakel van Parijs. Boekpresentatie het Orakel Van ...     of kijk bij de Rubriek:  Boek + Expo Lelystad, op deze site.

2014 - 2015  In het voorjaar van 2014 is Monica begonnen met het schrijven van een Poëtisch Theaterstuk, getiteld:  'Zondvloed in New York'. Het stuk bevat vele diciplines zoals muziek, zang, toneel, mime, voordacht, film en ballet. De muziek en de tekst voor de liederen heeft Monica zelf geschreven. Vanaf september 2014 is zij begonnen met het formeren van een theatergezelschap, het houden van repetities, en het voeren van de regie. Tot en met juni 2015 is er gerepeteerd voor een voorstelling in het Agoratheater in Lelystad en het kleinkunsttheater Posa. Veel is Monica verschuldigd aan Mariëlle Potters van balletschool Reflex in Lelystad. Zij had een prachtige choreografie bij het stuk  gemaakt en het complete balletstuk met haar leerlingen wekelijks ingestudeerd. Ook de niet aflatende steun van Kevin Potters, directeur van kleinkunst Theater Posa in Lelystad, dient vermeld te worden! Speciale dank is verder verschudigd aan Anne Graalman, die veel werk heeft verricht t.b.v. het muzikale arrangement  en aan kunstfotografe Marga Wiebenga, die schitterende foto's  had gemaakt t.b.v. het decor, en bijzondere video-opnames in concept had gemaakt, die voor het stuk gebruikt zouden worden. Kortom het had  een artistieke voorstelling, anders dan anders, kunnen worden. Helaas, door gebrek aan tijd van een aantal  leden van het gezelschap voelde Monica zich genoodzaakt de samenwerking in juni 2015 te beëindigen.  

Voor een fotoreportage zie Rubriek: Zondvloed in New York 1, 2  en 3 op deze site.

In 2016 en 2017  heeft Monica diverse exposities gehouden waaronder een tentoonstelling bij Galerie Bos Fine Art in Utrecht met uitsluitend geometrisch werken en in 2017 in het kader van de nationale viering van het bestaan van 100 jaar kunststroming De  Stijl. [zie: rubriek: Exposities/overzicht] 

In 2017 en 2018 is Monica bezig geweest met de voorbereidingen van een expositie in het Stadsmuseum Harderwijk, waar  tevens haar Kunstboek en Kunstfilm: 'De Schoonheid van Geometrie', over en met geometrie werd gepresenteerd. Op haar verzoek heeft dichter Michel Martinus gedichten bij de geometrische afbeeldingen geschreven. In 2018 is het kunstboek van Monica en Michel Martinus uitgegeven bij uitgeverij Boekscout. [zie: Monica Maat - STADSMUSEUM HARDERWIJK Reportage ...Het eerste exemplaar van het kunstboek is op 8 juli 2018 in het Stadsmuseum Harderwijk door de directeur van het Museum, Corien van der Meulen in ontvangst genomen.De kunstfilm is op 8 juli 2018  eveneens in het Stadsmuseum in première gegaan.

2018-2019  Nominatie Internationalen André Evard Preis. Internationale Prijs voor Concrete Kunst.  Expo Kunsthalle Messmer Riegel vanaf nov. 2018 t/m jan. 2019.

2020-2021  Online exposities in Galerie OPMAAT bij Exto, Stock exposities bij Galerie Bos Fine Art in Den Haag. 2021 Solo expositie Stadhuis Lelystad door Kunstuitleen Lelystad. Online expo bij Galerie INART. 

2021-'22 Genomineerd voor de 6e Internationalen André Evard Preis, een internationale prijs voor Concrete Kunst, door Kunsthalle Messmer in Riegel met een expositie in het museum vanaf dec. 2021 t/m febr. 2022. Geëindig bij de eerste 10 genomineerde plaatsen van de 500 inzendingen uit 47 landen.

2022 Museum Nagele in Nagele. Grote expositie  'Geometrische Waarnemingen' samen met beeldhouwer Henk Rusman.

2022 Uitgave Kunstboek DE KLEUR GEDICHT met meest recente geometrische werken en gedichten van Monica.

2023-2024  Diverse groepstentoonstellingen met 10 internationale en nationale kunstenaars in Iconic House / Modelwonig van Rietveld in Utrecht.

 


Zie verder bij de knop:

CV Expo's 1 :  https://www.monicamaat.nl › 331560340_CV+Expo's

en CV expo's 2 : https://www.monicamaat.nl › 359837857_CV+Expo's+2+