Op deze pagina: ZONDVLOED in NEW YORK  een poëtisch theaterstuk geschreven door Monica Maat.

 

POËTISCH THEATER:

ZONDVLOED IN NEW

YORK

 

VERVOLG van Poëtisch Theater 2

Voor inleidend woord zie: Poëtisch Theater 1. Momenteel nemen er 29 mensen deel het het Poëtisch Theater en daarmee is het gezelschap bijna compleet. 

 

POËTISCH THEATER: ZONDVLOED in NEW YORK.

Werkoverleg met theater POSA 20 mei 2015

Foto's boven: werkoverleg bij Kevin Potters, directeur van Theater Posa 

Het is woendag 20 mei, vandaag is er werkoverleg met theater Posa. Van Kevin Potters, directeur van theater Posa, krijg ik alle medewerking en mentale steun i.v.m. het poëtisch project. Zo mag b.v. op gezette tijden de theaterzaal gebruikt worden om met het theatergezelschap te oefenen en  zal Kevin het geluid, licht en beeld bedienen tijdens de repetities. Daarnaast maak ik graag gebruik van zijn uitgebreide kennis en ervaringen op theatergebied. Een heel bijzondere geste, waar ik dankbaar gebruik van zal maken! 

                                          


 

POËTISCH THEATER: ZONDVLOED in NEW YORK.

Filmopnamen van koor voor promotie 1 juni 2015

Foto's boven monica maat: gedeelten van het koor in actie t.b.v. promotiefilmpje!

 

Maandag 1 juni werden er filmopnamen gemaakt van het koor die gebruikt worden voor een promotiefilmpje.   

 


Beëindiging

2014 - 2015  In het voorjaar van 2014 is Monica begonnen met het schrijven van een Poëtisch Theaterstuk, getiteld:  'Zondvloed in New York'. Het stuk bevat vele diciplines zoals muziek, zang, toneel, mime, voordacht, film en ballet. Ook de muziek en de tekst voor de liederen heeft Monica voor dit stuk  geschreven. Vanaf september 2014 is Monica begonnen met het formeren van een theatergezelschap, het houden van repetities, en het voeren van de regie. Tot en met juni 2015 is er gerepeteerd voor een voorstelling in het Agoratheater in Lelystad en theater Posa. Veel is Monica verschuldigd aan Mariëlle Potters van balletschool Reflex in Lelystad. Zij had een prachtige choreografie bij het stuk  gemaakt en het complete balletstuk met haar leerlingen wekelijks ingestudeerd. Ook de niet aflatende steun van Kevin Potters, directeur van kleinkunst Theater Posa in Lelystad, dient vermeld te worden! Speciale dank is verder verschudigd aan Anne Graalman, die veel werk heeft verricht t.b.v. het muzikale arrangement  en aan kunstfotografe Marga Wiebenga die schitterende foto's  had gemaakt t.b.v. het decor en bijzondere video-opnames in concept had gemaakt die voor het stuk gebruikt zouden worden. Kortom het had  een artistieke voorstelling, anders dan anders, kunnen worden. Helaas, door gebrek aan tijd van een aantal  leden van het gezelschap voelde Monica zich genoodzaakt de samenwerking in juni 2015 te beëindigen. Behalve op diverse locaties, zoals theater POSA, zou de voorstelling haar premiere beleven in het AGORA THEATER Lelystad, op  21 mei 2016, met zeer welwillende medewerking van de directeur, Jan Gras.  

 


 

WOLFSMASKER VOOR POËTISCH THEATER

 

Voor het Poëtisch Theater zijn o.a. decorstukken en attributen gemaakt. Hierboven ziet u een afbeelding van een wolfsmasker, dat in opdracht is gemaakt door beeldend kunstenaar Mieke Schobbe uit Amsterdam. www.mmc-schobbe.nl