Op deze pagina: ZONDVLOED in NEW YORK een poëtisch theaterstuk geschreven door Monica Maat.

 

POËTISCH THEATER:

ZONDVLOED IN NEW

YORK

 

 

 

Boven: Monica in de startblokken. december 2014

 

In het voorjaar van 2014 ben ik begonnen met het schrijven van een poëtisch theaterstuk getiteld: 'ZONDVLOED IN NEW YORK'. Het stuk is gebaseerd op een Epos dat ik eerder geschreven had en dat ik in de vorm gegoten heb van een absurdistisch en komisch totaaltheater waarin verschillende disciplines, zoals atonale dichtkunst, voordracht, zang, muziek, toneel, ballet en videovoorstellingen aan bod komen en waarin het experiment niet wordt geschuwd. Ook de muziekteksten en composities zijn door mij geschreven. Het arrangement is geschreven door Anne Graalman. [Pianiste en pianolerares met conservatoriumopleiding.] 

Heel kort gezegd is het stuk gebaseerd op het Paradijs en wat er daarna gebeurde.

In september is begonnen met het uitwerken van de muziek samen met pianiste Anne Graalman, accordeoniste Magda Brouwer en zangeres Marijke Kienhuis. In oorsprong is de muziek door mij  geschreven voor kerkorgel. Het experiment  in dit stuk is om de orgelmuziek om te zetten in muziek voor accordeon en verder alleen een paukenist in te zetten aangevuld met piano/vleugel.

Daarna heb ik één voor één kennis gemaakt met de mensen die mee willen doen aan het stuk, zangers en zangeressen, declamator, toneelspelers, iemand voor geluid, film en videovoorsstelling, de mensen die het decor en de toneelattributen gaan maken, de balletschoolhouder en theaterdirecteur van theater Posa, en de dansers. Kortom 21 fantastische mensen die hun medewerking op geheel vrijwillige basis willen verlenen. Na verloop van tijd zal dat uitgroeien tot ongeveer 30 mensen. Inmiddddels heeft iedereen  een draaiboek en een plan de campagne van mij ontvangen en is de tijd rijp om een eerste ontmoeting te arrangeren.

Op 3 november 2014 is het dan zover en komt het theatergezelschap voor het eerst bij elkaar in theater Posa in Lelystad om kennis met elkaar te maken en worden er van de verschillende disciplinies wat eerste proefacts opgevoerd.  

 

Onder foto's: monica maat

 

Boven en onder: compilatie en bewerking foto's van monica maat. De eerste ontmoeting van het theatergezelschap vindt plaats in theater Posa in Lelystad op 3 november 2014

 

POËTISCH THEATER: ZONDVLOED in NEW YORK. Eerste kennismakingsbijeenkomst in theater Posa 3 nov. 2014

Boven: Het is zover.....maandag 3 november 2014, de eerste theatermensen, muzikanten en zangers, toneelspelers, het decorteam, videofilmster, choreografe, tevens eigenares van de balletschool Reflex gehuisvest in theater Posa, balletdansers, en de theatereigenaar, komen bijeen in Theater Posa in Lelystad voor een eerste kennismaking met elkaar.

                                                                                                    

                                                              De beamer wordt geinstalleerd voor de eerste videovoorstellingen, die tevens gaan dienen als wisselend decor voor het theaterstuk.

 

Boven: een videovoorstelling 'Atlas in New York' van kunstfotografe © Marga Wiebenga, die tevens dient als één van de 13 video-decors.

                                                       

                                                    De balletlerares en de muzikanten testen de muziek, de vleugel is  geinstalleerd en de tafel met draaiboek en plan de campagne van monica staat klaar.   

 

                

De balletdansers laten al een klein voorproefje van hun dans zien, getiteld: 'Dans van het Paradijs'. De choreografie is geschreven door de balletschooleigenares.


 

POËTISCH THEATER: ZONDVLOED in NEW YORK.

Ballet 22 nov.2014

ijverig wordt er elke week een gedeelte van de balletdans gerepeteerd ! Op 22 november 2014 woonde ik een repetitie bij van de dansers onder leiding van Mariëlle Potters die de choreografie schreef. Geweldig om te zien hoe consciëntieus er wordt geoefend! 

           

          

              Fotobewerking: monica maat 


 

POËTISCH THEATER: ZONDVLOED in NEW YORK.

Zang 24 nov.2014

De eerste zangrepetitie van een gedeelte van het 'Zondvloedkoor" vindt in alle uitbundigheid en enthousiasme plaats op 24 nov.2014.

Fotobewerking: monica maat

 

              

Behalve uitbundig wordt er ook serieus geoefend. De partijen worden voor het eerst gezongen en er moet ontdekt worden welke stem bij welke meerstemmige partij past. 

 


 

POËTISCH THEATER: ZONDVLOED in NEW YORK.

Toneel en proef filmopnamen 3 dec.2014

Licht uit, spot aan, de eerste toneelrepetitie en proefopnames i.v.m.  de videofilm voor het theaterstuk hebben op 3 december 2014 plaatsgevonden. Er wordt geconcentreerd gewerkt aan de teksten. Je zult het maar allemaal uit je hoofd moeten leren....Door de compositie en samenvoeging van de teksten zijn er verschillende lagen en invalshoeken mogelijk. Het is in eerste instantie een zoektocht naar de intonatie zoals ik het stuk en de personages bedoel. Voor de personages die de diverse filmrollen vervullen is het weer anders. Er is een verhaallijn door mij geschreven, waarop geimproviseerd dient te worden in gebarentaal en met een minieme hoeveelheid tekst. Ik kan niet anders zeggen dan bravo voor de toneelspelers en bravo voor de filmspelers m.b.t. de eerste improvisatie voor de filmscene. Geweldig voor zo'n eerste keer! En dan de filmmaakster......of ze maar even wat absurde beelden / scenes wil maken, zoals ik die had bedacht. Ik kan u zeggen, dat het gaat lukken, want de fantasie van de filmmaakster is niet van de lucht, maar wordt op deze pagina natuurlijk niet vertoond, want dat blijven verrassingen. Op de fotocollage zijn enkele toneel- en filmspelers en de filmmaakster te zien. Zij zijn geformeerd rondom een videovoorstelling van kunstfotografe Marga Wiebenga waarop Adam en Eva worden omhuld door een diffuus licht van het ochtendgloren in het Paradijs. Zo... dus toch een klein tipje van de sluier opgelicht ........maar daar moet het bij blijven!

 

                   

                       Fotocollage: monica maat

 


 

POËTISCH THEATER: ZONDVLOED in NEW YORK.

Ballet en Foto's voor Theater Album 12 dec.2014 

Op vrijdag 12 december 2014 hebben kunstfotografe Marga Wiebenga en ik de balletschool bezocht om de repetite van de dansers bij te wonen onder leiding van Mariëlle Potters.  Er wordt elke week geoefend en het is erg leuk om te zien hoe er dan weer een gedeelte van de choreografie wordt ingestudeerd. Tegelijkertijd heeft Marga foto's gemaakt van de  dansers voor het Theater Album dat we willen samenstellen en waarin we o.a. een beeld willen geven van de ontwikkeling en de groei van het theaterstuk over een tijdsbestek van een jaar.

Onder ziet u  een een compilatie van foto's tijdens de balletles en een potpourri van foto's die later eventueel gebruikt kunnen worden voor het Theater Album. 

       

                                                   Boven: foto's marga wiebenga, bewerking compilatie monica maat

 

                                           Foto's marga wiebenga en monica maat. Collage: monica maat

 

 


 

POËTISCH THEATER: ZONDVLOED in NEW YORK.

Voorbereiding opnamen Videovoorstellingen 2 januari 2015 

Werk aan de winkel! Direct na nieuwjaarsdag was er een repetitie in theater Posa gepland met de filmspelers i.v.m. de videofilms die gemaakt worden voor het theaterstuk. Helaas werd ik net voor de repetitiedag geveld door griep. Geen nood! Marga Wiebenga [filmmaakster] en Marijke Kienhuis [zangeres en regie assistent] namen op mijn verzoek de honneurs waar en met een gerust hart liet ik alles aan hen over. Niet onvermeld wil ik laten dat Kevin Potters, directeur van het theater, zo buitengewoon vriendelijk was om zijn zaal voor deze repetitie ter beschikking te stellen en ook de nodige technische voorbereidingen had getroffen. Er is met inzet en enthousiasme gespeeld onder leiding van Marijke en volgens Marga en Marijke was het dan ook een inspirerende avond vol leuke en verrassende momenten!    

 

        

                                           Foto's boven en onder: marga wiebenga, compilaties monica maat 

        Er wordt geëxperimenteerd en geïmproviseerd door de filmspelers. Hoe en waarover? Ik verraad het niet. Voorlopig mag  u het doen met deze foto's van "mijn sterren!". Enfin..... ze zijn onderweg... dat wel!    

        

        

 


 

POËTISCH THEATER: ZONDVLOED in NEW YORK.

Zang 19 januari 2015 

De eerste zangrepetitie in 2015 vindt weer in alle enthousiasme en toewijding plaats. Het refrein en slotcouplet worden voor de eerste maal geoefend en dat wordt wat moeilijker gevonden, maar oefening baart kunst, wordt er gezegd en zo is het maar net!

Boven: Op de foto's zijn de muzikanten en gedeelten van het koor te zien. Foto's en compilatie: monica maat

 


 

POËTISCH THEATER: ZONDVLOED in NEW YORK.

Voorbereiding opnamen Videovoorstellingen 21 januari  2015 

Op 21 janauri 2015 wordt er geoefend voor de videovoorstellingen die bestemd zijn voor het theaterstuk. Een inspirerende avond, waarbij veel leuke ideeën naar voren komen. De scènes worden volgens planning van de regieassistent en monica doorgenomen waarbij vooral veel mimespel van de spelers wordt gevraagd. Dit gaat bijzonder vlot en lijkt weinig moeite te kosten. Op de foto onder ziet u oefeningen van mimiek en mimespel.  

 

         

         

 


 

POËTISCH THEATER: ZONDVLOED in NEW YORK.

Voorbereiding opnamen Videovoorstellingen 10 februari  2015

Op 10 februari 2015 werd er wederom geoefend voor de toneel- en videovoorstellingen. Er is een definitief filmscipt door Monica geschreven en dat wordt in grote lijnen gerepeteerd met behulp van diverse attributen.  Op de foto onder ziet u wat attributen in close-up en een oefening van mimiek en mimespel door een van de actrices. Wat is er aan de hand? Zo te zien wordt een thrillerachtige scène uitgebeeld, maar het hoe en waarom ..........  

 

Foto's: marga wiebenga. Bewerking/collage: monica maat

 


 

 

VERVOLG zie: POËTISCH THEATER  2